ตรวจสุขภาพคนเดินเรือ เวชศาสตร์ทางทะเล

สวัสดีครับวันนี้หมอบีจะมาชวนคุยเกี่ยวกับอีกแขนงหนึ่งของเวชศาสตร์ป้องกัน คือ สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล หรือ Maritime Medicine นั่นเองครับ


เนื้อหาทางเวชศาสตร์ทางทะเลจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานอยู่ในทะเล หรือคนเดินเรือนั่นเองครับ ถ้ามองอย่างนี้อาจบอกได้ว่าเวชศาสตร์ทางทะเลเป็นอาชีวเวชศาสตร์ที่มีความจำเพาะลงไปอีกใช่มั้ยล่ะครับ

ถ้ามองว่าเป็นอาชีวเวชศาสตร์ที่ดูแลกลุ่มคนเดินเรือเป็นหลัก แต่การทำงานนั้นจะไม่ขึ้นกับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอุตสาหกรรม

งานตรวจสุขภาพคนเดินเรือนั้นจะไปขึ้นกับกรมเจ้าท่า ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกจะต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับย้ายถ่ายโอนภารกิจการตรวจสุขภาพคนเดินเรือจากกรมเจ้าท่านั่นเองครับ


ภาพช่วงที่หมอบีไปดูงานเวชศาสตร์ทางทะเลบนเรือรบหลวง ที่สัตหีบ

งานของกรมเจ้าท่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรือที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นครับที่จะตรวจตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่า สำหรับเกณฑ์การตรวจอย่างอื่นที่เป็นเกณฑ์เฉพาะของบางบริษัทที่ทีการเดินเรืออยู่ในกิจการนั้นอาจใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เข้มข้นกว่าของกรมเจ้าท่าก็ได้ครับ

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ที่จะออกให้จากการตรวจสุขภาพไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพดีไม่มีโรคอะไรนะครับ แต่เป็นใบรับรองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าทำงานเดินเรือได้ และอายุของใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่น่าใช้เกินสองปีครับ เพราะสุขภาพของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจวันนี้สุขภาพดีพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ครับ

ภาพการลอยคอเก็บความร้อนเพื่อการดำรงชีพในทะเล

ช่วงนี้จะมีกระแสทางโลกออนไลน์เกี่ยวกับการลอยคอกลางทะเลทำอย่างไร ที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือแม้จะลอยคอได้อย่างถูกต้องแล้วแต่สาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของการลอยคอในน้ำอยู่นานๆคือการสูญเสียความร้อนของร่างกายไปกับน้ำรอบๆตัวครับ ยิ่งเก็บรักษาความร้อนในร่างกายได้นานก็จะสามารถรอดชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะมีคนมาช่วยเหลือครับ

กลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับ งานบางอย่างในเรือเช่นงานเข้าไปทำในห้องเย็นของเรือ หรือทำงานกลางแดดร้อนๆช่วงกลางวันอาจจะทำให้โรคบางอย่างเช่น โรคเบาหวานมีอาการกำเริบ รุนแรงขึ้นมาได้ และการออกเรือนานๆจะทำให้รับประทานยารักษาโรคบางอย่างได้ไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงเวลา ขาดยา หรือลืมรับประทานยาได้ง่ายๆ

ภาพรวมกิจกรรมงานเวชศาสตร์ทางทะเล

ปัจจุบันสาขาเวชศาสตร์ทางทะเลเป็นสาขาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในประเทศไทยถือว่าเป็นน้องๆของสาขาอาชีวเวชศาสตร์ได้เลยครับ สำหรับน้องๆหมอท่านใดสนใจลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับ

Share This Post :
Tags : ,

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.