รู้จักกับ "หมอบี"


  • สวัสดีครับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะครับ ผมชื่อนายแพทย์ ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง เรียกผมว่า "หมอบี" ก็ได้ครับ หมอบีเป็นอาชีวแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมของโรงพยาบาลครับ และเป็นอาจารย์แพทย์ (พิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับ


  •  หมอบีเป็นแพทย์วุฒิบัตรเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ หลายๆท่านอาจเคยได้ยินคำว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์อยู่แล้ว ว่าเป็นแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทำงาน แต่คำที่หมอบีอยากเน้นให้เห็นความแตกต่างคือคำว่า “วุฒิบัตร”ครับ 
  • ประวัติการศึกษาโดยสังเขป ของหมอบีเริ่มจากจบแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 56 ครับ 
 ภาพนี้ถ่ายกับน้องๆสายรหัส 50 ที่จุฬาครับ

ภาพนี้ถ่ายกับเพื่อนๆในกลุ่มที่คณะแพทย์ครับ
  • หลังจากเรียนจบก็ไปทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่จังหวัดน่าน
ภาพนี้ถ่ายกับเพื่อนแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านครับ
  • ผ่านการอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรสองเดือนและผ่านการเทรนนิ่งแพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์อีก 3 ปีจาก รพ.นพรัตนราชธานี จบปริญญาโทด้านอาชีวเวชศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพงานวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ 
  • แล้วจึงสอบได้ "วุฒิบัตร" แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์จากแพทยสภาครับ นอกจากนี้หมอบียังผ่านการอบรม หลักสูตรการประเมินการสูญเสียอวัยวะจากกองทุนเงินทดแทน และ ผ่านหลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากกรมการแพทย์ด้วยครับ

  • จะเห็นว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นั้นรวมๆแล้วก็คือแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทำงานตามที่กล่าวไปตอนต้น แต่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะมีหลายระดับของวุฒิความรู้ดังนี้ครับ หลักสูตรอบรมระยะสั้นสุด 10 วัน หลักสูตรอบรมระยะสั้นสองเดือน หลักสูตรปริญญาโทอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสอบได้วุฒิบัตรและอนุมัติบัตรซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนะครับใน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

ติดต่อหมอบีเชิญที่นี่เลยครับ ติดต่อ "DOCTOR BEE"

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.