เยือนโรงพยาบาลกวางโจว

ช่วงปี 2557 หมอบีเดินทางพร้อมกับท่านผู้อำนวยการวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ. โรงพยาบาลระยอง ของหมอบี และคณะศึกษาดูงาน จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อไปดูงานด้านอาชีวอนามัยที่กวางโจว ประเทศจีน และมีโอกาสได้นำเสนองานด้านอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลระยองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

ภาพการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบินจากทีมโรงพยาบาลกวางโจว


ภาพการนำเสนองานด้านอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลระยอง

รับของที่ระลึกจาก Director Huang Hanlin

โรงพยาบาลกวางโจวที่ไปดูนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ทำงานด้านอาชีวอนามัยทั้งโรงพยาบาลคือทั้งโรงพยาบาลดูแลแต่เฉพาะผู้ป่วยโรคจากการทำงาน วินิจฉัยและรักษาเบ็ดเสร็จให้กับประชากรในกวางโจวประมาณ 100 ล้านคน

ภาพทีมย่อยของคณะดูงานและ Staff ของโรงพยาบาลกวางโจว

 ภาพคณะผู้มาศึกษาดูงานที่ รพ.กวางโจวในนามสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้โรงพยาบาลกวางโจวยังได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่โรงพยาบาลระยองอีก 2 ครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องที่ดีของโรงพยาบาลระยองที่ได้มีโอกาสต้อนรับมิตรจากต่างแดน
ภาพการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกวางโจวที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลระยอง

เชิญทำความรู้จักกับหมอบีได้ที่นี่ครับ รู้จักกับ"DOCTOR BEE"


หรือติดต่อหมอบีเชิญที่นี่เลยครับ ติดต่อ "DOCTOR BEE"


Share This Post :
Tags :

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.