ระยอง โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์

สวัสดีครับวันนี้หมอบีขอแนะนำโรงพยาบาลระยองที่ทำงานของหมอบีสักเล็กน้อย หมอบีเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยองนะครับ สำหรับโรงพยาบาลระยองของหมอบีมีวิสัยทัศน์โรงพยาบาลที่จะ 


“เป็นเลิศด้านบริการ อาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ” 


ภาพท่านผู้อำนวยการ รพ.ระยองต้อนรับ อ.ปราชญ์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน

มีการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการในพื้นที่แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น คลินิกโรคจากการทำงานให้พนักงานที่เจ็บป่วยมารับการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน และมีบริการให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพพนักงานให้กลับเข้าทำงานได้ภายหลังจากการเจ็บป่วยต่างๆ รับตรวจสุขภาพประจำปีและก่อนเข้าทำงาน 


ภาพการวินิจฉัยโรคจากการทำงานที่คลินิก

นอกจากนี้ยังมีศูนย์พิษสารเคมีภาคตะวันออก ให้ข้อมูลสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีอันตราย และรับมือกับอุบัติภัยสารเคมีด้วยครับ 


ภาพการประชุมร่วมกับอาจารย์แพทย์ด้านพิษวิทยาหลายสถาบัน
เพื่อจัดทำข้อมูลการดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่ว คาดว่าทุกคนยังจำภาพคราบน้ำมันไหลเข้าเกาะเสม็ด ภาพทหารที่ถูกเกณฑ์ไปเก็บกู้คราบน้ำมัน ทางทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลระยองเข้าไปเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่และมีการวางระบบเฝ้าระวังสุขภาพในระยะยาวไว้ และยังมีการซ้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมีรูปแบบต่างๆร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและสถานประกอบการด้วยครับ แนะนำให้อ่านรายละเอียดเรื่องน้ำมันดิบเพิ่มเติมนะครับ 


ภาพการซ้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมี

นอกจากบริการรักษาพยาบาลและสนับสนุนแล้ว โรงพยาบาลระยองของหมอบียังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ด้วยนะครับ จะเป็นหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์เรียนกันนานสามปีเลยครับ จบแล้วสามารถสอบวุฒิบัตรจากแพทยสภาได้ แนะนำให้อ่านรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติมนะครับจะได้รู้ว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์มีกี่แบบครับ 


ภาพบรรยากาศรับการตรวจเพื่อเป็นสถาบันผลิตแพทย์ร่วมกับจุฬาที่โรงพยาบาลระยอง

สำหรับบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลระยองแล้วนอกจากจะมาตรวจได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานที่ในโรงพยาบาลแล้วเรายังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่สถานประกอบการด้วยครับซึ่งเป็นบริการตรวจที่เน้นคุณภาพในการตรวจให้ตรงตามหลักวิชาการของแต่ละวิชาชีพ แนะนำให้อ่านรายละเอียดเรื่องคุณภาพในการตรวจเพิ่มเติมนะครับ 


ภาพรถเอกซเรย์สำหรับการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

นอกจากให้บริการในสถานประกอบการแล้วเรายังมีออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพคนในชุมชนรอบสถานประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการด้วยครับ และยังมีบริการวิทยากรอบรมทั้งโรคจากการทำงาน โรคทั่วไป สุขศึกษา ด้วยนะครับ


ภาพสอนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการให้ความรู้พนักงานเรื่องโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

Share This Post :
Tags :

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.