Union สหภาพเพื่อสุขภาพแรงงาน

สวัสดีครับ วันนี้หมอบีจะมาชวนคุยเรื่องของบทบาทสหภาพแรงงานในการดูแลสุขภาพของพนักงาน สถานประกอบการหลายแห่งมีการตั้งสหภาพแรงงานขึ้น เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นส่งถึงผู้บริหาร โดยเลือกตัวแทนของพนักงานขึ้นเป็นผู้นำของสหภาพเป็นปากเป็นเสียงให้ สถานประกอบการหลายแห่งมีสหภาพแรงงานที่ดีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างสถานประกอบการและพนักงาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และทำงานได้เต็มที่ ผลผลิตได้ตามเป้าของสถานประกอบการ

อัตราค่าจ้าง และโบนัส เป็นประเด็นที่สหภาพแรงงานมักพูดถึงบ่อยๆในสถานประกอบการในแต่ละปี แน่นอนว่ารายได้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นลำดับแรกของพนักงานทุกคน แต่จะให้ดีแล้วสหภาพควรให้ความสนใจเรื่องของการทำงานของพนักงานแต่ละคนให้มีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และปลอดโรคจากการทำงานด้วยจะดีมาก นอกจากนี้แล้วชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ สหภาพอาจต้องทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และทีมแพทย์พยาบาลของสถานประกอบการเป็นครั้งคราว


ภาพ Strength in Union จาก www.occupy.com

ทั้งนี้ตัวแทนของสหภาพอาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องทางการแพทย์มากนัก แต่ควรรู้ว่า

เมื่อพนักงานสงสัยว่ามีอาการเจ็บป่วยที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคจากการทำงานแล้วจะ แนะนำอย่างไรให้พนักงานได้พบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน 

พนักงานบางคนก็อาจไม่กล้าต่อรองการปรับสภาพการทำงานกับทางสถานประกอบการโดยตรงทำให้ต้องทนทำงานที่สุขภาพในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย หายป่วยช้ากว่าที่ควรจะเป็น

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจากการทำงานแล้ว สหภาพจะมีบทบาทที่สำคัญในการประสานกับสถานประกอบการให้ปรับสภาพการทำงานให้ดีไม่ให้พนักงานคนอื่นเจ็บป่วยแบบเดียวกันอีก

สำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในการทำงาน สหภาพจะช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างสถานประกอบการกับพนักงานเพื่อให้เกิดการปรับลักษณะการทำงานต่างๆให้ปลอดภัย และพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

หรืออาจเป็นกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่จากการทำงาน สหภาพก็อาจมีบทบาทในการช่วยดูแลพนักงานให้กลับเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัย

เห็นด้วยมั้ยครับว่าสหภาพมีบทบาทที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

ถ้าสถานประกอบการมีสหภาพที่มีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับงานด้านอาชีวอนามัย แน่นอนว่าสหภาพเป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างแต่ถ้าทำงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและเป็นกลาง และใช้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่พบในการพิจารณา อาศัยการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพแล้ว หมอบีเชื่อนะครับว่า

สุขภาพของพนักงานทุกคนที่อยู่ในการดูแลของสหภาพแรงงานที่ดีจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

โดยสรุปแล้ว ตัวแทนสหภาพที่ดีนอกจากจะเป็นคนที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ กล้าคิดต่าง กล้าแสดงออกแล้ว ยังควร

  1. มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย 
  2. รู้วิธีการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพของพนักงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ 
  3. มีความเป็นกลาง มีเหตุมีผล 
  4. สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้แบบสหสาขาวิชาชีพ 
  5. ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของพนักงานอย่างจริงจัง
ถ้าได้ตามนี้ หมอบีรับรองครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพนักงานอย่างมากครับ ^^
Share This Post :
Tags :

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.